Hyreskontrakt

Det är viktigt att upprätta ett hyresavtal när du hyr en bostad. Framförallt därför att om ni blir osams om något är det mycket lättare att bevisa vad ni har kommit överens om när det är nedskrivet. Nedan har vi mallar för hyreskontrakt samt information som kan vara bra att ha i åtanke när man skriver eller tolkar ett kontrakt.

SVE/ENG Andrahandskontrakt / Subletting contract

SVE/ENG Inneboendekontrakt / Live in-tenancy contract

SVE/ENG Skador och brister i lägenheten / Defects and damages in the room/apartment

SVE/ENG Möbel- och inventarieförteckning / List of furniture and fittings

SVE/ENG Flyttstädning checklista / Check list final cleaning (moving out)

 

Oavsett vad du har för kontraktstyp ska detta alltid finnas med i kontraktet:

•   Kontaktuppgifter till både hyresgäst och hyresvärd.

•   Längden på hyresperioden samt regler om uppsägning.

•   Den exakta adressen för bostaden.

•   Den exakta storleken på boendet i kvadratmeter.

•   Hur mycket månadshyran är, när det ska betalas, om det finns en depositionsavgift samt hur och när den kommer betalas tillbaka till dig.

•   Om badrummet/kök är delat eller om du har egen.

•   Om Internet ingår i hyran eller om hur detta ska betalas om det inte ingår och du väljer till det.

•   En lista över vilka möbler (om det är en möblerad bostad) som finns på inflyttningsdagen, liksom en förteckning över skador/defekter.

 

Uppsägningstider

Om hyrestiden exempelvis har bestämts till ett år kan hyresvärden inte bryta kontraktet i förtid om hen vill flytta hem igen. En andrahandshyresgäst kan alltid säga upp hyreskontraktet med tre månaders varsel. Vidare är hyresvärden enligt lag alltid bunden av tre månaders uppsägningstid när man har ett tillsvidareavtal eller bestämd hyrestid överstigande tre månader.

Uppsägning av hyresavtal

Avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla, såväl när avtalet löper tills vidare som när man har en bestämd hyrestid och hyresgästen sammantaget disponerat över bostaden i mer än nio månader.
Ett rekommenderat brev där det klart och tydligt står från vilket datum uppsägningen gäller och undertecknat och daterad är bäst. Det är till exempel svårt att bevisa att ett e-mail mottagits.

När börjar uppsägningen gälla?
Om uppsägningstiden är tre månader och uppsägningen anländer till andrahandshyresgästen (eller till hyresvärden om det är hyresgästen som säger upp kontraktet) är det tre månaderna från nästa kalendermånads start som gäller. D.v.s. tre månader plus de dagar som är kvar i den nuvarande månaden.

Exempel: Om hyresavtalet sägs upp den 12 augusti, upphör det att gälla den 30 november.

 

För att undvika missförstånd och otrevligheter vid utflytt är det bra att gå igenom skicket på den bostad som ska hyras ut vid inflytt. 

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?