Användarvillkor

Genom att registrera sig (eller skicka in en annons) samtycker användaren till att Akademisk kvart lagrar användarens personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen ((EU) nr 2016/679). 

Som registrerad användare godkänner du att all information som du skrivit in sparas i databasen. Användare samtycker till att Akademisk kvart hanterar deras personuppgifter och förrättar register. Användarregister förrättas för att Akademisk kvart ska kunna hantera ditt ärende på ett smidigt sätt och fullgöra våra arbetsuppgifter. Akademisk kvart använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna på vår webbsida. Akademisk kvart kan också komma att kontakta dig med information eller för att samla in ytterligare åsikter från dig . Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i dessa användarvillkor. 

Dina rättigheter

Rättelse: Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Invändningar: Du har rätt att göra invändningar mot den behandling som görs av dina personuppgifter.

Registerutdrag: Du har rätt att, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till oss, få information om vilka personuppgifter vi behandlar gällande dig.

Bortglömd: Du har rätt att när som helst och utan avgift avsluta ditt konto på Akademisk kvart samt begära att Akademisk kvart tar bort alla dina personuppgifter. Du kan utnyttja denna rätt genom att ta bort ditt konto under Mina sidor eller genom att kontakta Akademisk kvart på info@akademiskkvart.se. Observera dock att även om ditt samtycke återkallas kan Akademisk kvart med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom om användaren t.ex. brutit mot tillämplig lag. 

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats är SSCO. Du hittar information om hur du kontaktar oss under Om oss. Akademisk kvart ansvarar ej för att informationen gällande förmedlingen av bostäder mellan användare är korrekt. Har en användare krav gentemot annan användare till följd av denne användares användning av Akademisk kvart accepterar den kravställande användaren att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från Akademisk kvarts sida och Akademisk kvart befrias från alla krav, förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden, kända och okända, som uppstår på grund av eller i samband med sådant krav. 

Akademisk kvart förbehåller sig rätten att stänga av en användare om det finns misstanke om olovlig uthyrning, bedrägeri eller liknande. Akademisk kvart förbehåller sig rätten att neka publicering av annonser där det föreligger misstanke om bedrägeri eller liknande. Akademisk kvart förbehåller sig även rätten att neka publicering av annons eller stänga av en användare om innehållet i annons eller det som framgår av korrespondens på annat sätt bedöms utgöra diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?